Ресурсы

Неаудированная сокращенная отдельная финансовая отчетность Холдинга по состоянию на 30.09.2018 года
Скачать
"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы аудиттелмеген қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігі 2018 жылғы 30 аусым
Скачать
Неаудированная сокращенная отдельная промежуточная финансовая отчетность 30 июня 2018 года
Скачать
Неаудированная сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность 30 июня 2018 года
Скачать
Неаудированная отдельная промежуточная сокращенная финансовая отчётность Холдинга (31 марта 2018 года)
Скачать