Поддержка предпринимательства

-

Поддержка строительства в Казахстане

Дочерние компании Холдинга «Байтерек» обеспечивают непревзойденную финансовую и проектную поддержку крупных строительных проектов по всей стране.

Image
construction funding
team

Фонд гарантирования жилищного строительства

Фонд гарантирования жилищного строительства гарантирует завершение строительства жилья для поддержки предпродажного развития в соответствии с Национальной целью обеспечения современного жилья населению Казахстана. Фонд предоставляет гарантии компаниям по завершению строительства. Контракт гарантирует завершение жилищного строительства, ввод в эксплуатацию жилого фонда в случае возникновения гарантийной ситуации.

housing block

Развитие Холдинга «Байтерек»

АО «Байтерек Девелопмент»  координирует предоставление финансовых ресурсов строительной отрасли Казахстана. Так же финансирует инвестиционные проекты в строительстве и выполняет функции финансового оператора программы жилищного строительства «Нурлы Жер».

Компания владеет активами под управлением и собственным капиталом в размере $900 млн. и сотрудничает с зарубежными партнерами в совместной реализации инвестиционных проектов в строительстве

Кредиттік тұрғын үй Облигациясын өтеу

Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру бойынша жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын өтеу:

  • Өтеу мерзімі - 2 жылКупондың пайыз - 0,35% (әрбір 6 ай сайын)
  • Купондың пайыз - 0,35% (әрбір 6 ай сайын)

2017-2021 жылдарға «Бәйтерек Девелопмент» АҚ 1,6 млрд $ сомасына облигациялардың өтелуін қамтамасыз етеді.

«Бәйтерек Девелопмент» АҚ «Нұрлы жер» бағдарламасының операторы болып есептеледі.

Кредиттік тұрғын үйді шартты қаржыландыру

Екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) арқылы кредиттік тұрғын үйдің құрылысын байланысты қаржыландыру:

  • ЕДБ үшін пайыздық мөлшерлеме 1%-дан аспайды
  • Жекеменшік салушылар үшін ЕДБ сыйақысы тұрғын үйдің бір шаршы метрінен аспайтын болады:
  • Астана, Алматы, Атырау және Ақтауда жылына 601 $
  • Басқа өңірлерде 540 $

«Бәйтерек Девелопмент» АҚ «Нұрлы жер» бағдарламасының операторы болып есептеледі.

Мақсатты тарату арқылы шартты қаржыландыру

ЕДБ-дағы «Бәйтерек Девелопмент» қаражатын мақсатты тарату арқылы инвестициялық жобаларды шартты қаржыландыру:

  • Тұрғын үй құрылысы
  • Әлеуметтік бағдарланған жобалар (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, көңіл көтеру)

Әлеуметтік бағдарланған жобалар құрамы жергілікті атқарушы органдармен БД теңгерімінен өтелуі қажет

Тікелей қаржыландыр

ХҚҰ қорларын тарта отырып, инвестициялық жобаларды тікелей (капиталды емес) қаржыландыру:

  • Тұрғын үй құрылысы
  • Әлеуметтік бағдарланған жобалар (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, көңіл көтеру)

Мемлекет пен жеке сектор арасындағы серіктестік қағидасы негізінде кезең-кезеңмен қаржыландыру

Әлеуметтік жобалар үшін облигациялар сатып алу

Әлеуметтік бағдарланған жобаларды қаржыландыру үшін жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын сатып алу.

Қаржыландыру тәртібі, купон көлемі, мөлшерлемесі және облигацияны өтеу мерзімі жобалардың мерзімі мен құнына байланысты анықталады.

Әлеуметтік жобалардың мысалдарына білім беру, медициналық мекемелер, әлеуметтік және мәдени орталықтар және демалыс орындары жатады (бірақ олармен шектелмейді).