Қазақстан Республикасы, 010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8, Б-блогы мекенжайында орналасқан, «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дағы ЖСК (KZT)  № KZ486010111000177563, БСН 130 540 020 197, СТН 620 500 024 17 реквизиттері бар «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (Холдинг) Холдингтің барлық дауыс беру акцияларына ие тұлғаның шешімі болып табылатын Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 2017 жылғы 12 шілдедегі № 460 бұйрығына сәйкес Холдингтің 2016 жылға жылдық қаржылық есебі (консалтингілік және дербес) бекітілгенін және 2016 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.