Ресурстар

Үлестес тұлғалар бойынша 2020 жылдың 01 ақпанына ақпарат
Жүктеу
2020 жылға арналған сатып алу жоспары (4-Б 31.01.2020)
Жүктеу
Холдингтің филиалдары 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
Жүктеу
2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 90-В бекітілген 2020 жылға арналған сатып алу жоспары
Жүктеу
11.12.2019 ж. № 85-Б бұйрығымен бекітілген 2020 жылға арналған сатып алу жоспары
Жүктеу
Холдингтің PR-стратегиясы
Жүктеу
Барлық деңгейдегі үлестелген ұйымдар туралы ақпаратты қоса алғанда, Холдинг активтерінің құрылымы туралы ақпарат
Жүктеу
Аудиттелмеген қысқартылған жеке аралық қаржылық есептілік 30.09.2019 ж.
Жүктеу
Аудиттелмеген қысқартылған шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігі 2019 жылғы 30 маусым
Жүктеу
Аудиттелмеген қысқартылған жекелеген аралық қаржылық есептілігі 2019 жылғы 30 маусым
Жүктеу
30.09.2019 ж. № 65-Б Бұйрығымен бекітілген өзгерістерді есепке ала отырып 2019 жылға арналған сатып алу жоспары
Жүктеу
Бәйтерек ҰБХ АҚ тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережелері
Жүктеу