Контакты пресс-службы

Должность ФИО Телефон Email
Head of the press service Shakenova Perizat 91-92-05 p.shakenova@baiterek.gov.kz
Chief specialist Zhazira Kamenova 91-92-06 zh.kamenova@baiterek.gov.kz
Chief specialist Kalamkas Khaseneeva 91-91-65 k.khasseneyeva@baiterek.gov.kz
Chief specialist Azamat Baigaliyev 27-04-18 a.baigaliyev@baiterek.gov.kz
Contacts of Press-Service baiterek.gov.kz@gmail.com