Добро пожаловать, рады видеть вас снова!

 Kz   Ru   En 
"Бәйтерек" ұлттық
басқарушы холдингі

Ішкі аудит

Ішкі аудиттің миссиясы тәуекелге бағдарланған тәсілдеменің, ұсынымдар берудің және білімдермен алмасудың негізінде ішкі аудиторлық объективтік тексерулер жүргізу арқылы ұйымның құны мен тиімділігін сақтау және арттыру болып табылады.

Ішкі аудит жүйесінің жұмысын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің нормаларына, Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және оның ішінде Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелеріне бағалау жүргізуінің шарттары мен тәртібін регламенттейтін ішкі аудит мәселелері жөніндегі өзге де ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әрекет ететін ІАҚ қамтамасыз етеді.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның ішкі аудит функциясының артықшылықтары, басым жақтары мыналар болып табылады:

– кәсіби тұрғыдан анықталған мәртебе, халықаралық Ішкі аудиторлар институты ұсынған Ішкі аудиттің кәсіби практикасы халықаралық негіздерінің ережелері ескерілетін ІАҚ құзыреті және функционалы (The Institute of Internal Auditors, IIA);

– Аудит жөніндегі комитеттің, директорлар кеңесінің тарапынан ішкі аудит функциясын білікті басқару, сондай-ақ жоғары атқарушы басшылықтың ІАҚ-мен сындарлы өзара іс-қимылы;

– бекітілген стратегиялық мақсаттар, тәуекелдер және бақылау тіркелімі, холдинг бизнес-процестерінің матрицалары ескеріле отырып анықталған аудит салаларының картасы негізінде тәуекелге бағдарланған аудиторлық жұмыс жоспарларын қалыптастыру;

– ІАҚ аудиторлық пайымдамалардың объективтілігі және тәуелсіздігі, сондай-ақ ІАҚ жұмысына сенімділікке ықпал ететін аудитке қатысушылармен оларды міндетті түрде алдын ала талқылау.

Тәуекелге бағдарланған жұмыс жоспары бойынша міндеттерге қосымша ІАҚ холдингтің «Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің <…> әкімшілік шығыстарының жекелеген түрлерінің лимиттерін және оларға мониторинг жүргізу тетігін айқындау <…>» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 02.12.2014 ж. № 1266 қаулысының нормаларына сәйкес әкімшілік шығыстар жекелеген түрлерінің лимиттерін сақтауына жыл сайын мониторингіні жүзеге асырады.

2015 жылдың соңында ІАҚ холдингтің директорлар кеңесі бекіткен ішкі әдістемелерге сәйкес ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігін тағы бір рет бағалады. Бағалау нәтижелері бойынша көрсетілген жүйелерді ұйымдастыру деңгейлерінде айтарлықтай жағымды прогресс («ортадан жоғары») анықталды. Бұдан басқа, холдингтің корпоративтік басқару жүйесіне жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқаруды бағалау қағидаларына (Қазақстан Республикасы экономикалық даму және сауда министрінің 06.06.2011 ж. №157 бұйрығымен бекітілген) сәйкес – бұл жүйе дамудың: «Корпоративтік басқарудың сапасын тұрақты түрде жетілдіру көпшілік бағыттар бойынша жүргізіледі» деген ІІІ деңгейіне сәйкес келеді.

ІАҚ қызметі туралы немесе «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне 166 тармағында баяндалған мақсаттар бойынша шағымдар үшін байланыс: IAS@baiterek.gov.kz

2013 жылғы қазаннан бастап Гүлмира Енгамеден ІАҚ жетекшісі болып қызмет атқарады, ол Ішкі аудиторлар институтының мүшесі, Ішкі аудит сертификацияланған практигі (IAP), «Қаржы инжиниринг және тәуекел-менеджмент» бойынша ғылым мастері (Essex Business School,UK, үздік тәмандаған), «Болашақ» ХБ 2009 жылғы стипендиаты, ішкі аудит, қаржы нарығын талдау/әдіснамалау/қадағалау салаларында және мемлекеттік қызметте 20 жылдық еңбек өтілі бар.